| |     latinica | english  
Насловна
Контакт

 

Радно време
Понедељак - Петак: 9:00 - 17:00 часоова
Конзуларно оделење(рад са странкама):10:00 - 13:00 часова

Празници

Адреса
Ул.Ремус 4
300194 Темишвар, О.П.5
Румунија
 
 
Телефон:   + 40256 / 490-268, 490-334 Локација/Мапа                       
                  + 40256 / 493-467 Конзуларна надлежност
Факс:         + 40256 / 490-425 Почасни конзули

Е-mail: srb.cons.timisoara@mfa.rs 

 

web: http://www.timisoara.mfa.gov.rs

Twitter:  @SRBinTimisoara

 

Прелазак државне границе Р. Србије малолетних лица

ОБАВЕШТАВАМО да, у складу са одредбама члана 54. став 2. Закона о граничној контроли, за прелазак државне границе Р. Србије малолетних лица, страних држављана, није потребна сагласност родитеља.

Када је реч о држављанима Р. Србије, указује се да је наведеним законом утврђено да, за прелазак државне границе малолетно лице, држављанин Републике Србије до навршене 16. године живота, када путује само или у пратњи другог лица које му није родитељ или законски заступник, мора поседовати оверену сагласност оба родитеља (ако заједнички врше родитељско право), или законског заступника.

У том смислу, уколико дете путује са једним од родитеља, није потребна писана сагласност другог родитеља, док је сагласност неопходна уколико дете путује само, или у пратњи лица које му није родитељ, односно законски заступник (бабе, деде, пријатељи и сл.).

ПРОБНЕ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ СЕ НЕ ПРИЗНАЈУ У РУМУНИЈИ

У Румунији није дозвољено управљање моторним возилом са пробном возачком дозволом Републике Србије, јер се признају само трајне возачке дозволе. Уколико се на територији Румуније или на граничним прелазима за друмски саобраћај, приликом контроле затекне лице које управља моторним возилом са пробном возачком дозволом, исту надлежни румунски органи на лицу места одузимају и покреће се кривични поступак против лица које је управљало возилом са овом врстом возачке дозволе.

ИЗДАВАЊЕ ПАРАМЕТАРА И QR КОДА ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ МОБИЛНЕ АПЛИКАЦИЈЕ ConsentID

Пoчев од 01. фебруара 2023. године у Генералном конзулату ће бити омогућено пружање још једне конзуларне услуге - издавање параметара и QR кода за инсталирање мобилне aпликације ConsentID ради сигурног и поузданог начина приступања порталу еУправе и коришћењa свих електронских услуга које нуди наведени портал.

Ова услуга је бесплатна и пружа се држављанима Републике Србије и страним држављанима који имају привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, односно поседују евиденцијски број странца (ЕБС) који издаје Министарство унутрашњих послова Р.Србије.

Услуга је намењена грађанима који су навршили 16 година живота, који поседују важећа биометријска документа (лична карта или пасош), имејл адресу, као и телефоне са оперативним системом Android или iOS или таблет уређаје. За ову услугу потребно је лично присуство у Генералном конзулату.


Oпширније...
Контакт
Контакт
Празници
Почасни конзули