| |     latinica | english  
Насловна
Нови Закон о општем управном поступку

Поштовани,
Генерални конзулат користи прилику да Вас информише о законским решењима новог Закона о општем управном поступку („Сл. Гласник РС“, број 18/16), настао као резултат реформе јавне управе и реализације идеје њене трансформације у сервис грађана.
У том смислу посебно указујемо на новину која предвиђа поједностављену процедуру за странке када је у питању прибављање података о чињеницама о којима органи јавне управе воде службену евиденцију. Наведене податке прибављају органи јавне управе по службеној дужности, а странка ће наведено прибављати сама само уз своју изричиту изјаву.
Закон је предвидео и казнене одредбе за овлашћено службено лице који поступа у супротности са оним што предвиђа нов закон (члан 207).
У циљу што боље информисаности, а како би странке могле да успешно и целовито остваре и заштите своја права и правне интересе, без одуговлачења поступка и у циљу смањивања својих трошкова, посебно указујемо на чланове закона који регулишу поменуте новине (9, 103 и 207.) чија примена почиње од 08.06.2016.године

Напомињемо де цео Споразум почиње да се примењује од 01.јуна 2017.године


Цео текст новог закона можете да преузмете овде

 

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Унос кућних љубимаца
Одлука о престанку важења Одлуке о укидању виза за улазак у Р.Србију за држављане ИР Иран, носиоце обичних пасоша
Прописи о задржавању и враћању иностраних возачких дозвола
Обавештење о плаћању путарине у Румунији
Паркинг у Темишвару
Нови Закон о општем управном поступку
Пријава мита и корупције
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената, легализација
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари