| |     latinica | english  
Насловна
Путне исправе

За време боравка у иностранству, путна исправа служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије. Путну исправу сме да користи само лице на чије име је издата.

   Oбавештење       
 

Генерални конзулат Републике Србије у Темишвару обавештава све заинтересоване држављане Републике Србије да не располаже опремом за аквизицију биометријских података и да се из наведеног  разлога захтеви за издавање биометријских путних исправа не могу подносити у Генералном конзулату Републике Србије у Темишвару.
Држављани Републике Србије којима је потребан нови пасош могу да га изваде без дужег чекања приликом доласка у Републику Србију. Издавање путних исправа за грађане који имају регулисан боравак у иностранству могуће је по посебној хитној процедури.
У циљу подношења наведеног захтева по хитном поступку, потребно је обратити се шефу одсека за управне послове у надлежној полицијској управи, односно станици, а као доказ хитности приложити  дозволу боравка у иностранству.

Информације о томе шта је потребно за издавање биометријског пасоша Републике Србије можете потражити овде

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.

 

Молимо да путне исправе за време боравка у иностранству чувате. У случају губитка, крађе или оштећења путне исправе,а налазите се на подручју конзуларне надлежности Генералног конзулата  обратите се нама . Уколико се налазите на подручју конзуларне надлежности Амбасаде РС  у Букурешту, обратите се Амбасади.

НЕСТАНАК ПАСОША - ПУТНИ ЛИСТ ЗА ПОВРАТАК У СРБИЈУ

Путни лист је исправа за путовање у једном правцу и издаје се у изузетним случејевима предвиђеним Законом о путним исправама. Уколико   не поседујете  важећу путну исправу Републике  Србије, на основу претходене сагласности  Министарства унутрашњих послова Републике  Србије – Управе за управне послове, може вам се издати путни лист. Путни лист се издаје са роком важења који је потребан за повратак у Републику Србију, а најдуже до  60 дана.
Изузетно, Генерални конзулат Републике Србије у Темишвару  може вам  издати путни лист без сагласности Министарства унутрашњих послова Републике Србије уколико се  неспорно утврди ваш  идентитет и држављански статус.
Држављански статус и идентитет   може се сматрати неспорно утврђеним у следећим случајевима:
а) Дипломатско-конзуларно представништво у коме је поднет захтев за издавање Путног листа је већ издало подносиоцу захтева плави или биометријски пасош;
б) подносилац захтева презентује оригинално  уверење о држављанству Р. Србије не  старије од 6 месеци и још неки доказ којим потврђује идентитет (копија неважећег плавог или биометријског пасоша, биометријска лична карта, возачка дозвола и сл.).

За издавање путног листа потребно је приложити:

  • попуњен захтев  који се добија у Генералном конзулату.
  • документ о пријави крађе или губитка пасоша страном органу. Рок за пријаву крађе или губитка пасоша је 48 сати (сходно одлуци Владе Румуније бр.102/2005, чл.9, параграф 2).Пријава се подноси било којој полицијској станици или Градској полицији Темишвара ( Politia Minicipiului Timisoara) на румунском језику. Уколико не говорите румунски језик, пријаву може написати и полицијски чиновник, коју ће затим потписати полицијски чиновник и подносилац пријаве. На основу поднете пријаве издаје  се потврда о пријави крађе или губитка пасоша.
  • две фотографије формата за пасош (3,5 x 4,5 цм)
  • конзуларна такса за издавање путног листа је ЕУР 41,00.

 


 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Унос кућних љубимаца
Одлука о престанку важења Одлуке о укидању виза за улазак у Р.Србију за држављане ИР Иран, носиоце обичних пасоша
Прописи о задржавању и враћању иностраних возачких дозвола
Обавештење о плаћању путарине у Румунији
Паркинг у Темишвару
Нови Закон о општем управном поступку
Пријава мита и корупције
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената, легализација
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари