| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената, легализација

 

Давање овлашћења, овера потписа и фотокопије

У Генералном конзулату  Републике Србије у Темишвару , поред осталог, врши се састављање овлашћења,наследничка изјава, овера потписа, фотокопије, превода и сл. Обим и форма пуномоћја дефинисани су Законом о општем управном поступку. Овера потписа извршиће се на свакој изјави којом се не изазива расна или верска нетрпељивост, не вређа држава, државни органи и њени представници. Изузетак у пословима овере потписа представљају уговори о купопродаји непокретности,  јер се они оверавају искључиво код суда.

Легализација јавних исправа за употребу у иностранству

Легализација јавних исправа између Републике Србије и Републике Румуније није потребна, као ни потврда Apostille( Уговор између ФНРЈ  и  Румунске Народне Републике о правној помоћи од 18.10.1960.године , који је  ступио на снагу 01.10.1961.године -Додатак „Службеног листа“ бр.8/1961).

Да би јавна исправа једне државе могла бити употребљена у другој држави, потребно је да буде преведена на језик државе у којој ће бити употребљена. Превод може бити сачињен у држави из које потиче исправа, или у држави у којој ће бити употребљена. Превод исправе је пратећа исправа и важи само уз изворну исправу.

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Унос кућних љубимаца
Одлука о престанку важења Одлуке о укидању виза за улазак у Р.Србију за држављане ИР Иран, носиоце обичних пасоша
Прописи о задржавању и враћању иностраних возачких дозвола
Обавештење о плаћању путарине у Румунији
Паркинг у Темишвару
Нови Закон о општем управном поступку
Пријава мита и корупције
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената, легализација
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари