| |     ћирилица | english  
Naslovna
Kontakt

 

Radno vreme
Ponedeljak - petak: 9:00 – 17:00 časova
Konzularno odeljenje (rad sa strankama): 10:00 - 13:00 časova

Praznici


Аdresa
Str.Remus No 4
300194 Temišvar, O.P.5
Rumunija
 
 
 
Telefon: + 40256 / 490-268, 490-334 Lokacija/Mapa                            
             + 40256 / 493-467 Konzularna nadležnost
Faks:     + 40256 / 490-425 Počasni konzuli

Е-mail:  srb.cons.timisoara@mfa.rs

 

web: http://www.timisoara.mfa.gov.rs

Twitter: @SRBinTimisoara

KONTAKT TELEFON ZA HITNE SITUACIJE:

+40256 / 493-467

 

Prelazak državne granice R. Srbije maloletnih lica

OBAVEŠTAVAMO da, u skladu sa odredbama člana 54. stav 2. Zakona o graničnoj kontroli, za prelazak državne granice R. Srbije maloletnih lica, stranih državljana, nije potrebna saglasnost roditelja.

Kada je reč o državljanima R. Srbije, ukazuje se da je navedenim zakonom utvrđeno da, za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja (ako zajednički vrše roditeljsko pravo), ili zakonskog zastupnika.

U tom smislu, ukoliko dete putuje sa jednim od roditelja, nije potrebna pisana saglasnost drugog roditelja, dok je saglasnost neophodna ukoliko dete putuje samo, ili u pratnji lica koje mu nije roditelj, odnosno zakonski zastupnik (babe, dede, prijatelji i sl.).

PROBNE VOZAČKE DOZVOLE SE NE PRIZNAJU U RUMUNIJI

U Rumuniji nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilom sa probnom vozačkom dozvolom Republike Srbije, jer se priznaju samo trajne vozačke dozvole. Ukoliko se na teritoriji Rumunije ili na graničnim prelazima za drumski saobraćaj, prilikom kontrole zatekne lice koje upravlja motornim vozilom sa probnom vozačkom dozvolom, istu nadležni rumunski organi na licu mesta oduzimaju i pokreće se krivični postupak protiv lica koje je upravljalo vozilom sa ovom vrstom vozačke dozvole.

IZDAVANjE PARAMETARA I QR KODA ZA INSTALIRANjE MOBILNE APLIKACIJE ConsentID

Počev od 01. februara 2023. godine u Generalnom konzulatu će biti omogućeno pružanje još jedne konzularne usluge - izdavanje parametara i QR koda za instaliranje mobilne aplikacije ConsentID radi sigurnog i pouzdanog načina pristupanja portalu eUprave i korišćenja svih elektronskih usluga koje nudi navedeni portal.

Ova usluga je besplatna i pruža se državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji imaju privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, odnosno poseduju evidencijski broj stranca (EBS) koji izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova R.Srbije.

Usluga je namenjena građanima koji su navršili 16 godina života, koji poseduju važeća biometrijska dokumenta (lična karta ili pasoš), imejl adresu, kao i telefone sa operativnim sistemom Android ili iOS ili tablet uređaje. Za ovu uslugu potrebno je lično prisustvo u Generalnom konzulatu.

 


Verzija za štampu
Kontakt
Kontakt
Praznici
Počasni konzuli