| |     ћирилица | english  
Naslovna
Ulazak u Srbiju - vize

Pre puta pročitajte ovde o opštim uslovima o ulasku u Republiku Srbiju.

Rumunski državljani mogu putovati u R. Srbiju i sa ličnom kartom.

Za sve ostale putne isprave, molimo da proverite ovde da li vam je potrebna viza za ulazak u R. Srbiju. Zahtev za izdavanje vize se može podneti najranije 3 (tri) meseca pre planiranog datuma putovanja, i najkasnije 3 (tri) nedelje pre putovanja. Izdata viza nije garancija da će licu biti odobren ulazak u R. Srbiju.

On-line aplikacije za izdavanje viza D - za zapošljavanje

U Republici Srbiji počela je primena on-line aplikacije za izdavanje viza D - za zapošljavanje. Viza D omogućava

ulazak u Republiku Srbiju i boravak između 90 i 180 dana. Takođe omogućava regulisanje privremenog boravka

u Srbiji.

Ako ste sigurni da ispunjavate uslove za vizu D - za zapošljavanje i imate sve potrebne dokumente, možete

podneti zahtev elektronskim putem, na sledećem linku: https://econsulate.gov.rs/

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu

Napomena: • strani državljani, nosioci svih vrsta putnih isprava - izuzev putnih listova i putnih isprava koje se izdaju u skladu sa međunarodnim konvencijama - mogu da uđu, tranzitiraju i borave bez vize u R. Srbiji ukoliko poseduju važeću Šengen vizu , vizu Velike Britanije i ostalih država članica Evropske unije ili vizu Sjedinjenih Američkih Država ili ukoliko imaju regulisan boravak u državama Šengen zone, državama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Američkim Državama, najduže do 90 dana u periodu od 6 meseci. • osobe koje putuju sa putnom ispravom za izbeglice ili putnom ispravom za strance treba da podnesu zahtev za vizu. Potrebna su ista dokumenta kao i za obične pasoše. Vreme za izdavanje viza na ovu vrstu putnih isprava je oko mesec dana.

VIZA C - Tranzit i kraći boravak do 90 dana

Viza C izdaje se za tranzit i kraći boravak do 90 dana u periodu od 180 dana, za turističku, privatnu ili poslovnu posetu u R. Srbiji.

POTREBNA DOKUMENTA:

1. Važeći pasoš (pasoš mora biti važeći najmanje 3 meseca nakon nameravanog datuma odlaska iz R. Srbije i da sadrži najmanje dve uzastopne prazne stranice);

2. Pozivno pismo: - za privatnu posetu – pozivno pismo overeno od nadležnog organa R. Srbije

- za poslovnu posetu – pozivno pismo kompanije u R. Srbiji,

- za turističku posetu - potvrda turističke organizacije o plaćenom aranžmanu

- za tranzitnu vizu - viza zemlje odredišta; ukoliko viza za tu zemlju nije potrebna, druga prateća dokumenta vezana za svrhu posete.

3. Popunjen obrazac zahteva za vizu (PDF - Word);

4. Fotografija veličine 3,5 x 4,5 cm;

5. Rezervacija povratne karte ili plan puta (kopija vozačke dozvole i osiguranje ukoliko se putuje automobilom);

6. Dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u R. Srbiji;

7. Zdrastveno osiguranje;

8. Taksa za izdavanje vize C iznosi 60 evra (taksa i troškovi vizne nalepnice: 2 evra, plaćaju se u gotovini u Generalnom konzulatu R. Srbije u Temišvaru).

VIZA D - Duži boravak od 91 do 180 dana

Lica koja putuju za R. Srbije na duže od 90 dana, moći će da regulišu boravak u R. Srbiji podnošenjem zahteva za vizu D u Generalnom konzulatu R. Srbije u Temišvaru sa neophodnom dokumentacijom koja podržava zahtev za vizu:

1. ZAPOŠLjAVANjE: a) izvod o registraciji pravnog lica, privrednog društva, sportskog kluba, ili saveza ili preduzetnika u R. Srbiji; b) ugovor o radu, ugovor o delu, ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, sportskom angažovanju ili drugi dokument koji dokazuje radno angažovanje stranca u R. Srbiji.

2. ŠKOLOVANjE, STUDIRANjE, MEĐUNARODNA RAZMENA UČENIKA I STUDENATA, STRUČNA PRAKSA, SPECIJALIZACIJA, NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD: a) potvrda o upisu u akreditovanu osnovnu, srednju ili visokoškolsku obrazovnu ustanovu; b) izvod o registraciji pravnog lica u R. Srbiji; v) potvrda o organizaciji stručne prakse i specijalizacije; g) izvod o registraciji naučno-istraživačke organizacije i ugovor zaključen sa naučno-istraživačkom organizacijom.

3. SPAJANjE PORODICE: (supružnik je državljanin R. Srbije) a) izvod iz MKV, ne stariji od 6 meseci b) u slučaju vanbračne zajednice, uverenje o slobodnom bračnom stanju, izjave vanbračnih partnera i overene izjave dva svedoka o zajednici partnera, dokaz o zajedničkoj adresi stanovanja, izvod iz registra vanbračnih zajednica, ako imaju zajedničko dete - izvod iz MKR za dete.

4. OBAVLjANjE VERSKE SLUŽBE: a) izvod o registraciji crkve ili verske zajednice u R. Srbiji b) ugovor o radu ili pismo crkve/verske zajednice kojim se navodi da je stranac angažovan kao sveštenik ili verski službenik.

5. LEČENjE ILI MEDICINSKA NEGA: a) rešenje o registraciji zdravstvene ustanove u R. Srbiji; b) dopis zdravstvene ustanove kojim se navodi mesto i potreban period lečenja; v) rešenje o registraciji ustanove socijalne zaštite u R. Srbiji.

6. VLASNIŠTVO NAD NEPOKRETNOSTIMA: a) izvod iz lista nepokretnosti (vlasnički list); b) overen kupoprodajni ugovor; v) ugovor o poklonu; g) ostavinsko rešenje ili sudska presuda.

POTREBNA DOKUMENTA: 1. Važeći pasoš (pasoš mora biti važeći najmanje 3 meseca nakon nameravanog datuma odlaska iz R. Srbije i da sadrži najmanje dve uzastopne prazne stranice);

2. Popunjen zahtev za vizu (PDF, Word);

3. Fotografija dimenzije 3,5 x 4,5 cm;

4. Rezervacija povratne karte ili plan puta (kopija vozačke dozvole i osiguranje ukoliko se putuje automobilom);

5. Dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u R. Srbiji;

6. Pozivno pismo: - za privatnu posetu – pozivno pismo overeno od nadležnog organa R. Srbije

                                 - za poslovnu posetu – pozivno pismo kompanije u R. Srbiji;

7. Prateća dokumentacija za produženi boravak u R. Srbiji (prema gorenavedenoj listi);

8. Dokaz smeštaja u R. Srbiji;

9. Zdrastveno osiguranje;

10. Taksa za izdavanje vize D iznosi 30 evra (taksa i troškovi vizne nalepnice: 2 evra, plaćaju se u gotovini u Generalnom konzulatu R. Srbije u Temišvaru).

Generalni konzulat R. Srbije u Temišvaru zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju.

Važne informacije:

- vreme izdavanja vize: oko 4 nedelje, odobrenje vize se dobija od nadležnog organa R. Srbije;

- prilikom ulaska u R. Srbiju može se uneti neograničena suma novca u stranoj valuti a sav novac iznad 10,000 evra treba prijaviti pri ulasku u zemlju. Potvrda o prijavljenom novcu je potrebna da bi se taj novac mogao izneti iz zemlje. Količina novca koji se iznosi iz zemlje ne može biti veća od one koja je uneta. Molimo pročitajte dodatna obaveštenja o carini.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Unos kućnih ljubimaca
Odluka o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u R.Srbiju za državljane IR Iran, nosioce običnih pasoša
Novi Zakon o opštem upravnom postupku
Prijava mita i korupcije
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata, legalizacija
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari