| |     latinica | english  
Насловна
Нови Закон о општем управном поступку

Поштовани,
Генерални конзулат користи прилику да Вас информише о законским решењима новог Закона о општем управном поступку („Сл. Гласник РС“, број 18/16), настао као резултат реформе јавне управе и реализације идеје њене трансформације у сервис грађана.
У том смислу посебно указујемо на новину која предвиђа поједностављену процедуру за странке када је у питању прибављање података о чињеницама о којима органи јавне управе воде службену евиденцију. Наведене податке прибављају органи јавне управе по службеној дужности, а странка ће наведено прибављати сама само уз своју изричиту изјаву.
Закон је предвидео и казнене одредбе за овлашћено службено лице који поступа у супротности са оним што предвиђа нов закон (члан 207).
У циљу што боље информисаности, а како би странке могле да успешно и целовито остваре и заштите своја права и правне интересе, без одуговлачења поступка и у циљу смањивања својих трошкова, посебно указујемо на чланове закона који регулишу поменуте новине (9, 103 и 207.) чија примена почиње од 08.06.2016.године

Напомињемо де цео Споразум почиње да се примењује од 01.јуна 2017.године


Цео текст новог закона можете да преузмете на следећем линку.

http://mduls.gov.rs/dokumenta-zakoni-akta-doneti.php

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Одлука о престанку важења Одлуке о укидању виза за улазак у Р.Србију за држављане ИР Иран, носиоце обичних пасоша
Прописи о задржавању и враћању иностраних возачких дозвола
Обавештење о плаћању путарине у Румунији
Паркинг у Темишвару
Нови Закон о општем управном поступку
Пријава мита и корупције
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената, легализација
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари